"celebrity event" — Słownik kolokacji angielskich

celebrity event kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydarzenie z udziałem samych znakomitości
  1. celebrity rzeczownik + event rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you're interested in celebrity events, make sure to take a careful look at everything that's happening in the hotel ballrooms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo