"call a way" — Słownik kolokacji angielskich

call a way kolokacja
Popularniejsza odmiana: call the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wywołaj drogę
  1. call czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Never saw anyone who could call the turn the way she does.

    Podobne kolokacje: