"calculate in a way" — Słownik kolokacji angielskich

calculate in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oblicz w pewnym sensie
  1. calculate czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    National minimum wage pay is calculated in a certain way.

    Podobne kolokacje:

podobne do "calculate in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "calculate in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne