"by images" — Słownik kolokacji angielskich

by images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez obrazy
  1. by przyimek + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A religion dominated more by images of birth than death.

    Podobne kolokacje: