"by eyes" — Słownik kolokacji angielskich

by eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: by one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez oczy
  1. by przyimek + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "You can usually tell how old a person is by their eyes."

    Podobne kolokacje: