"with eyes" — Słownik kolokacji angielskich

with eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z oczami
  1. with przyimek + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She looked up at him with those big brown eyes, and he wanted to do several things other than talk.

    Podobne kolokacje: