ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"by one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

by one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez czyjś oczy
  1. by przyimek + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "You can usually tell how old a person is by their eyes."

    Podobne kolokacje: