"by books" — Słownik kolokacji angielskich

by books kolokacja
Popularniejsza odmiana: by the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez książki
  1. by przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But for the school board race, he did things by the book.

    Podobne kolokacje: