PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"buy the edition" — Słownik kolokacji angielskich

buy the edition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup wydanie
  1. buy czasownik + edition rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Buy the latest edition of 'Where to Ski and Snowboard'