Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"publish in an edition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publikuj w wydaniu
  1. publish czasownik + edition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each of these books were published in a limited edition and included stories by a single author.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo