Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"edition edited" — Słownik kolokacji angielskich

edition edited kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): edycja zredagowała
  1. edit czasownik + edition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After his death she edited the third edition of the Principles.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo