"buy policies" — Słownik kolokacji angielskich

buy policies kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a policy
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup polityki
  1. buy czasownik + policy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And what are the best times to buy a policy?