PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"buy a policy" — Słownik kolokacji angielskich

buy a policy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup politykę
  1. buy czasownik + policy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And what are the best times to buy a policy?