"buy plots" — Słownik kolokacji angielskich

buy plots kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a plot
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup fabuły
  1. buy czasownik + plot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He and his wife bought a plot here three years ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo