KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy a plot" — Słownik kolokacji angielskich

buy a plot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup fabułę
  1. buy czasownik + plot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He and his wife bought a plot here three years ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo