ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy out one's contract" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykupywać udziały czyjś umowa
  1. buy czasownik + contract rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Cardinals could have bought out his contract for $100,000.