PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"buy out one's contract" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykupywać udziały czyjś umowa
  1. buy czasownik + contract rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Cardinals could have bought out his contract for $100,000.