"buy one's music" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's music kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy music
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś muzyka
  1. buy czasownik + music rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My guess is that most people are buying new music.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo