"buy music" — Słownik kolokacji angielskich

buy music kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup muzykę
  1. buy czasownik + music rzeczownik
    Silna kolokacja

    My guess is that most people are buying new music.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo