"buy houses" — Słownik kolokacji angielskich

buy houses kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a house
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakup domy
  1. buy czasownik + house rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Six months later they buy the second house, again for £180,000.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo