KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy a house" — Słownik kolokacji angielskich

buy a house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakup dom
  1. buy czasownik + house rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We tried to move, but no one would buy our house.

    Podobne kolokacje: