ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy bread" — Słownik kolokacji angielskich

buy bread kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup chleb
  1. buy czasownik + bread rzeczownik
    Silna kolokacja

    She had failed to come home three days ago after going out to buy bread.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo