"eat bread" — Słownik kolokacji angielskich

eat bread kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjedz chleb
  1. eat czasownik + bread rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They made her eat bread, which worked much better than the water.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo