"buy a bottle" — Słownik kolokacji angielskich

buy a bottle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup butelkę
  1. buy czasownik + bottle rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Why not just buy a bottle and take it to her room?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo