"bump one's way" — Słownik kolokacji angielskich

bump one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): guz czyjś droga
  1. bump czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As the afternoon was winding down, the attention shifted to the cars trying to bump their way into the field in the final hour.

    Podobne kolokacje: