BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"build together" — Słownik kolokacji angielskich

build together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbuduj razem
  1. build czasownik + together przysłówek
    Zwykła kolokacja

    "And this party we are building together is being built to last."

powered by  eTutor logo