"brutal sport" — Słownik kolokacji angielskich

brutal sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brutalny sport
  1. brutal przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How can you enjoy so brutal a sport, people ask.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo