BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"brutal war" — Słownik kolokacji angielskich

brutal war kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brutalna wojna
  1. brutal przymiotnik + war rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The brutal war was one of the first guerrilla wars in modern Western history.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo