BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"brutal attack" — Słownik kolokacji angielskich

brutal attack kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brutalny atak
  1. brutal przymiotnik + attack rzeczownik
    Silna kolokacja

    "This is the longest and most brutal attack in our very long history."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo