"broadcast one's signal" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: broadcast a definition signal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program czyjś sygnał
  1. broadcast czasownik + signal rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He seems to be broadcasting a signal to his eyes and ears.

powered by  eTutor logo