"bring officials" — Słownik kolokacji angielskich

bring officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz urzędników
  1. bring czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A joint management committee was also formed that month, bringing postal officials and state officials to the same table.