"bring officers" — Słownik kolokacji angielskich

bring officers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz urzędników
  1. bring czasownik + officer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The bodies were discovered about 5 a.m. after reports of gunshots brought officers to investigate.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo