"bring for the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywieź porze roku
  1. bring czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since his level improved, Blooming decided to bring him back for the 2006 season, but he did not live up to the expectations.

podobne do "bring for the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bring for the season" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo