"break one's way" — Słownik kolokacji angielskich

break one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbijać czyjś droga
  1. break czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    At age 71, he now sees everything breaking his way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo