PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"bought separately" — Słownik kolokacji angielskich

bought separately kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupiony oddzielnie
  1. buy czasownik + separately przysłówek
    Luźna kolokacja

    The price is $69.98 for the set or $9.98 a tape if bought separately.