"book tumbles" — Słownik kolokacji angielskich

book tumbles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka spada
  1. book rzeczownik + tumble czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book tumbled among the rumpled bedclothes.

    Podobne kolokacje: