"book summarizes" — Słownik kolokacji angielskich

book summarizes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka streszcza
  1. book rzeczownik + summarize czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The books summarise many of the basic properties of plasmas.

    Podobne kolokacje: