"book release" — Słownik kolokacji angielskich

book release kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka zwolnienie
  1. book rzeczownik + release rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The society both protects collected materials through book releases, does guidance for collectors and own research in the field of folklore.

    Podobne kolokacje: