"book recommendation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekomendacja książki
  1. book rzeczownik + recommendation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Oprah's book recommendations were meant not to instruct but to entertain and heal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo