"recommendation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recommendation rzeczownik

rzeczownik + recommendation
Kolokacji: 26
policy recommendation • buy recommendation • safety recommendation • teacher recommendation • treatment recommendation • ...
recommendation + czasownik
Kolokacji: 29
recommendation includes • recommendation comes • recommendation makes • recommendation goes • recommendation leads • ...
czasownik + recommendation
Kolokacji: 49
make recommendations • provide recommendations • issue recommendations • include recommendations • ...
przymiotnik + recommendation
Kolokacji: 73
specific recommendation • final recommendation • strong recommendation • new recommendation • personal recommendation • ...
przyimek + recommendation
Kolokacji: 17
of recommendations • with recommendations • for recommendations • in one's recommendations • to recommendations • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.