"policy recommendation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rekomendacja polityczna
  1. policy rzeczownik + recommendation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The office, however, made no policy recommendations in the report.

    Podobne kolokacje: