"buy recommendation" — Słownik kolokacji angielskich

buy recommendation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup rekomendację
  1. buy rzeczownik + recommendation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We were about to issue one, with a buy recommendation, on Garth Enterprises.

    Podobne kolokacje: