"book proposes" — Słownik kolokacji angielskich

book proposes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka proponuje
  1. book rzeczownik + propose czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This book proposed an evolutionary scenario for the origins of the solar system and life on earth.

    Podobne kolokacje: