"book passes" — Słownik kolokacji angielskich

book passes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka uchodzi
  1. book rzeczownik + pass czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Within eighteen months, the book passed through six editions.

    Podobne kolokacje: