"book of dragons" — Słownik kolokacji angielskich

book of dragons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka smoków
  1. dragon rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When Ignitus asked what had become of Spyro, he responded by saying that the young dragon's name wasn't in the book of dead dragons, hinting that Spyro is still alive.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo