"book notes" — Słownik kolokacji angielskich

book notes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): notatki książki
  1. book rzeczownik + note czasownik
    Luźna kolokacja

    Mr. Graham's book notes that few black workers are visible in most of the city's restaurants.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo