"book mentioned" — Słownik kolokacji angielskich

book mentioned kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is mentioned
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka wspomniała
  1. mention czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Maybe a few more books by women could be mentioned?

    Podobne kolokacje: