"book is mentioned" — Słownik kolokacji angielskich

book is mentioned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o książce wspominają
  1. mention czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Maybe a few more books by women could be mentioned?

    Podobne kolokacje: