"book is quoted" — Słownik kolokacji angielskich

book is quoted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest zacytowana
  1. quote czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The book itself is quoted as saying "... certainly far fewer died that what is most often claimed.

    Podobne kolokacje: