"book is meant" — Słownik kolokacji angielskich

book is meant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest oznaczana
  1. mean czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The book is clearly meant as a story in itself, although it also sets the stage for the books that follow.

    Podobne kolokacje: