"book is known" — Słownik kolokacji angielskich

book is known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest znana
  1. know czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The book is well known today for a line that has nearly nothing to do with its subject.

    Podobne kolokacje: